Pan Krotil uveřejnil článek v Novoknínském zpravodaji a krátce zmínil vhodnost úklidu a zlepšení péče o hasičskou zbrojnici... (Ozvěžit paměť si můžete zde....)

 

 

Poté události nabraly rychlý spád a panu Krotilovi nezbylo než požádat o prostor v Novoknínském zpravodaji znovu. Napsal:

 

Rád bych podotknul, že můj článek v Novoknínském zpravodaji v minulém měsíci o tom, že je třeba udělat pořádek v hasičské zbrojnici v Novém Kníně a odstranit všechny soukromé předměty z garáží atd. se setkal s odezvou, že jsem byl vyloučen z výjezdové jednotky hasičů města Nový Knín. Toto rozhodnutí, vydal velitel dobrovolné jednotky hasičů Nový Knín.

Samozřejmě není oprávněn toto provést bez předchozího schválení minimálně panem starostou města a musí dodat písemné potvrzení proč tak učinil. Po schválení zástupci města nebo starosty teprve může provést a dotyčnému dodat písemné rozhodnutí, proč tak učinil.

Tedy řešení problému nepořádek v garážích, špatné skladování a péče o věcné prostředky, které obnáší nemalé finanční prostředky, byl vyřešen tímto způsobem.

Vyřazení z výjezdové jednotky mi nebylo ani oznámeno.

Tedy doufám, že se tímto způsobem se neřeší problémy ve městě Nový Knín a budu žádat nápravu oficiální cestou. Charakterově velmi špatné řešení situace a opravdu trapná reakce na vzniklou kritiku.

Předpokládám, že tato podprůměrná řešení problému se nebudou již opakovat a zjedná se náprava v organizační činnosti jednotky SDH Nový Knín.

 

V Novém Kníně, dne: 22. 8. 2018         

      

V tuto chvíli, vyřazený člen výjezdové jednotky SDH Nový Knín,

příslušník HZS Středočeského kraje - por. Bc. Václav Krotil, DiS.