Přinášíme Stanovisko stavební komise k článku paní Müllerové z červencového Novoknínského zpravodaje. (K nahlédnutí zde...)


Stavební komise souhlasí s tou částí obsahu článku paní Müllerové, která kriticky hodnotí stav komunikací u nás v Novém Kníně. Musíme se však jako stavební komise ohradit proti těm vyjádřením, které se stavební komise přímo dotýkají.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že stavební komise byla ustanovena v posledním roce volebního období a činnost, kterou za toto krátké období vykonala, nemůže být objektivně hodnocena několika větami v článku paní Müllerové.


Stavební komise byla zastupitelstvem města pověřena, aby vypracovala klíč oprav místních komunikací.
Tento úkol stavební komise splnila, klíč byl zastupitelstvu předložen a následně schválen. Podstatou tohoto klíče je určení priorit hlavně z hlediska bezpečnosti (průjezd IZS), možností a potřeb údržby a zajištění sjízdnosti zejména v zimních měsících.


To, že občané města nebyli informováni o tomto klíči oprav místních komunikací a neměli možnost se k němu vyjádřit, není chybou stavební komise. Toto informování mělo vůči občanům zajistit vedení města. Komise ze své pozice k těmto krokům není oprávněna a ani nebyla pověřena.


Musíme Vás však upozornit na skutečnost, že tento klíč byl stanoven, aniž by stavební komise byla jakýmkoliv způsobem informována o způsobu financování akce oprav místních komunikací. Stavební komise neznala finanční obnos na případné opravy místních komunikací vyčleněný z rozpočtu, i když se na něj několikrát vedení města dotazovala. Proto se vše bohužel odehrávalo pouze v teoretické rovině. Rádi bychom dále upozornili na fakt, že několik návrhů na způsob financování oprav všech místních komunikací, které byly předloženy (zastupiteli Sdružení Zlatohorního Města Nový Knín), nebyly akceptovány, aniž by byl učiněn jiný konkrétní protinávrh z vládnoucí strany, jak financování oprav zajistit. Pouze se mlčí, čeká a slibuje.

Jsme si dobře vědomi toho, že stav místních komunikaci tíží všechny občany našeho města a velmi často jsou při veřejných jednání zastupitelstva vehementně, až hystericky prosazovány osobní cíle jednotlivců a jejich snaha opravit cestu vedoucí k jejich nemovitostem.
V každém případě stavební komise odmítá upřednostňovat jakýkoliv osobní zájem nad zájmy obecními.


Členové stavební komise.