Rekapitulace výsledků Forenzního auditu

Semafor nám může pomoci lépe se orientovat v závěrečné zprávě Forenzního auditu.

Semafor je uložen ke stažení na adrese http://asp.dtpbox.cz/Zlatohorci/SEMAFOR.pdf

Kompletní Závěrečnou zprávu Forenzního auditu naleznete na adrese http://asp.dtpbox.cz/Zlatohorci/Forenza.pdf