V Novém Kníně proběhne forenzní audit projektu výstavby infrastruktury v Ledrenské ulici. Co že to je ten Forenzní audit?

 

Forenzní audit se provádí v případě podezření na protiprávní jednání, a to zejména v oblasti financí a účetnictví. Týká se to například zpronevěr, účetních podvodů a podobných protizákonných jednání.

 

Forenzní audit spočívá v prověřování finančních a obchodních dokumentů, účetních záznamů, závěrek nebo výročních zpráv prověřovaného subjektu.

Zahrnuje také prověření vnitřních směrnic městské samosprávy, procesů, postupů, výběrových řízení, finančních transakcí či vztahů zainteresovaných osob kvůli případnému střetu zájmů.

Takovéto vyšetřování probíhá systematicky a provádí jej nezávislé jednotky.