Drama o jednom dějství:

 

1. Expozice – uvedení do děje (vytváří nezbytné předpoklady k porozumění ději)

První postava: Zde máte požadované podklady a vymiňuji si podmínku, že jakékoliv závěry budou publikovány až po projednání na Zastupitelstvu.

Druhá postava: Ale no jistě, to není problém, spolehni se. Ty první budeš naše závěry číst!

 

2. Kolize – zařazení dramatického prvku (rozpor nebo konflikt), který vyvolává dramatické napětí a potřebu jej vyřešit

Třetí postava: Docela bych něco publikoval...

První postava: Mám tady trhák s kriminální zápletkou, posluž si.

 

3. Krize – vyvrcholení dramatu

Druhá postava: Proč? Kde je naše dohoda?

             

4. Peripetie – obrat a možnosti řešení

První postava: Jaká dohoda? Zveřejňování podkladů pro Zastupitelstvo bylo prodiskutováno na Zastupitelstvu 22. 9. 2016 a následně zveřejněna výzva na kterou se přihlásil pouze on. Takže nebylo nic porušeno...

Třetí postava: Jasně, stejně to Zastupitelstvo nakonec schválí. Tak o co jde?

 

5. Katastrofa – rozuzlení a očista (katarze)

První postava: A stejně to uděláme i s těma sportovníma tričkama!