Ve e-mailové komunikaci jsme zachytili informaci pro přípravu na mimořádné jednání zastupitelstva dne 11.12.2017. Přetiskujeme:

 

Kausa Ledrenská 


Vážení spolubojovníci,

dovolte mi několik vět k zítřejšímu bodu - Ledrenská.

Z mého pohledu je to dost nafouknuté. Co se týče smlouvy s Dokasem - byli jsme po celou dobu v kontaktu a postupy jsme konzultovali. Že se komunikace hned nebude finalizovat bylo na doporučení dvou nezávislých lidí se zkušenostmi ve výstavbě komunikací, aby nedošlo k devastaci povrchu při stavbě domů. Nakonec v ulici Pod Zámkem zvolili stejný postup. S právním zástupcem města jsme sepsali prohlášení obou stran, které nahrazuje písemné dodatky ke smlouvě. Takže nějaké sankce tím pádem jsou bezpředmětné.

Co se týče závazného termínu dokončení a způsobu provedení komunikace je zde právní stanovisko jednoznačné - pokud ve finální smlouvě nejsou jmenovány detaily ze smlouvy o sml. budoucí pozbývají tyto platnost uzavřením té smlouvy finální. (kromě Dr. Kyseláka mi toto potvrdila i další komerční právnička a dokonce státní zástupkyně). Tím se nechci vzdávat odpovědnosti, jen přemýšlím o tom, jestli už v této chvíli nemají obyvatelé Ledrenské nejlepší komunikaci ve městě a jestli stejnou odpovědnost nemáme i k ostatním obyvatelům, kteří desítky let odvádějí daně ve prospěch tohoto města a mají komunikace v zuboženém stavu.

Pokud by jste měli zájem to probrat osobně budu určitě od cca 18.00 na radnici.

Hezký zbytek neděle 

Tom