Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Bude chodník do Sudovic?

Nejen chodník do Sudovic chybí v Novém Kníně. (Další názorný příklad, jak neřešit katastrofální situaci s pozemními komunikacemi.) Tento článek se týká zajištění nezbytně nutného chodníku do Sudovic. Zlatohorci navrhli komplexní řešení této stavby. Komplexní znamená, že byl předložen návrh zajišťující technickou, právní, ekonomickou i prováděcí stránku možné realizace chodníku.

Pan starosta i místostarosta namítli, že je zde mnoho vlastníku pozemků, a tudíž by náš čekalo složité jednání pro získání stavebního povolení. Po náhledu do katastrální mapy jsme vlastníky zjistili: jsou dva – město Nový Knín a Středočeský kraj. Pravda, sousedů k novému chodníku by bylo hodně a všichni samozřejmě účastníci řízení, ale který občan by nesouhlasil s chodníkem? Dle našeho názoru by realizace byla možná. Jako příklad nám velice dobře posloužila účelová komunikace mezi Starou Huti a Prachandou. Zde nebylo stavební povolení potřeba - stavba je deklarována jako úprava krajnice. Sestavili jsme i předběžný hrubý rozpočet ve výši 200 tis. Kč. Bohužel, náš návrh opět neprošel, chodník nebude. Děti, maminky s kočárky, starší i mladší občané budou nuceni i nadále každodenně riskovat, aby se pěšky dostali tam, kam potřebují – do práce, do školy, k lékaři, na nákup.

Stále věříme, že je to jen prozatím a město s chodníky a cestami začne něco dělat. Návrhy předkládané Zlatohorci nemají potřebnou podporu, nejsou realizovány. Vedením města jsou prosazovány akce často velmi předražené, podporované dotacemi s výraznou finanční spoluúčastí. Přitom by se z městského rozpočtu dalo mnoho vybudovat hned, bez velkých nároků na administrativu a placení různých poradenských a výběrových firem. Kde vzít peníze na opravu komunikací a chodníků?

Zlatohorci se už několik let snaží prosadit prodej městských bytů. Dokonce jsme předložili i vyčíslený výnos z této transakce, který by bohatě pokryl celé financování všech komunikací. Bohužel, situace se opakuje a my budeme i nadále na chodníky čekat a současně z rozpočtu přidávat nesmyslné spoluúčasti na nehorázně předražené projekty