Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Vážení spoluobčané,

v dnešním vydání Novoknínského zpravodaje se s vámi chceme zamyslet nad jedním důležitým – ale chybějícím – nástrojem řízení našeho města.Tím je plánování. A to nám chybí, téměř je nevyužíváme. Když, tak jenom na plánování schůzí nebo nějakých veřejných akcí. Nebo plánujeme formálně a nekvalitně.

 

Zcela zřetelně je to vidět např. v oblasti udržování, oprav a rozvoje našeho města. Není tím myšleno pouze střednědobé a dlouhodobé plánování, ale i to krátkodobé, především roční.

A zde se na moment zastavme. Ano, schvaluje se rozpočet na příslušný rok, což je v podstatě krátkodobý plán. Tento plán - rozpočet - je ale navržen a předložen zastupitelům již sestavený jedinou osobou. Nikdo jiný se na něm zásadním způsobem nepodílí. Sestavením rozpočtu se ale nutně musí zabývat všechny zainteresované osoby a složky města. Tvorba rozpočtu je nejvýznamnějším a nejsilnějším nástrojem řízení města. Měl by to být proces, který v předstihu (dnes už je opět pozdě) začne odrážet potřeby města a jeho občanů v dalším roce.

 

Protože je rozpočet sestavován bez širší diskuze, bez možnosti aktivně jej tvořit, bez zcela přirozených a potřebných oponentur k jednotlivým částem (kapitolám) rozpočtu, ztrácí svůj zcela jedinečný význam.

Má to zásadní dopad na hospodaření města. Město spravuje majetek obrovské hodnoty, ale často nevíme za kolik.

Např. kolik nás stojí lesy? Mnoho let jsou naše lesy významně ztrátové. Proč? Odpověď neznáme. Odpovědi typu „je to specifické, les roste dlouho, musíme sázet atd.“ to neobjasní. A jiné vysvětlení nedostaneme. Je to každoroční evergreen při dotazech zastupitelů i proto, že lesní hospodářství je na úplném začátku rozpočtu. Takže bije do očí. Ale i v dalších kapitolách to je často podobné.

 

Nejedná se jen o stránku výdajů, ale i příjmů, kde se pouze očekává příjem z (našich) daní a především z dotací. Ale už se zde aktivně neřeší příjmy např. z komerčních pronájmů nebo výše zmiňovaného lesního hospodářství.

Několik let žádáme o důsledné a kvalifikované sestavení rozpočtu, o účast v tomto procesu a diskuzi nad ním. Každá jednotlivá položka rozpočtu je částka, podložená dokumenty, rozpočty a obhajoba proč tolik a proč vůbec. To se nedá udělat za jediné sezení zastupitelstva, i kdyby mělo trvat až do rána.

 

Každý rok se to vždy nějak vybalancuje. Tam, kde jsou potřeba peníze, se přesunou. Ono jich je celkem hodně. Letos např. proteče rozpočtem 40 mil. Kč. Důsledek je, že nehospodaříme tak, abychom mohli svými prostředky začít konečně řešit katastrofický stav technické infrastruktury města, především pak komunikace včetně chodníků. Každý rok by se tak dalo něco vybudovat nebo opravit. Nebylo by toho málo a bylo by to vidět. Místo toho procházíme a projíždíme zanedbanými zákoutími, která jsou vhodná akorát tak pro připomenutí si, jak to dříve vypadalo.

 

Pouhé čekání na spásu zvanou dotace je opravdu málo. Všichni občas jezdíme i po jiných našich obcích a městech, ať blízkých i vzdálených. Všude potřebují a leckde mají kanalizaci, vodu atd. A ještě k tomu pěkné cesty, silnice, chodníky, parky, pěší zóny.

 

Kdo víte, co se bude dít v našem městě ještě letos, do konce roku? Kdo víte, co se plánuje na příští rok? Kdo to ví, odpoví. My to nejsme.

 

Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN.

 

PŘÍŠTĚ: Opět snad něco přineseme. Představíme termín a místo setkání Zlatohorců se všemi příznivci i oponenty.