Zlatohorecké pohledy č. 3

Státní nebo městská policie? Kdo nás ochrání? Kdo to zaplatí? 30/11/2018

 

Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé,
příští čtvrtek 6. prosince je na programu jednání zastupitelů mimo jiné schválení zřízení městské policie (MP).


Občané to chtějí. Prý. Osobně jsme nezaznamenali žádné výzvy občanů, aby město zřídilo a platilo městskou policii. V našem městě neproběhla žádná diskuze, žádné šetření či žádný průzkum, jestli si občané MP ve městě přejí nebo nepřejí.
Zdůvodnit zřízení „měšťáků“ požadavkem nespokojených občanů je alibismus. Skutečně to občané chtějí? Co budou městští policisté dělat? Kolik budou stát? Jak budou pomáhat? Koho a co bude represívní složka řešit? Koho budou pokutovat? Kam pokuty půjdou? Kdo nebo co nás v našem městě a okolí ohrožuje? Jaká je statistika kriminality, přestupků a veřejného nepořádku? A jak se bezpečnost a pořádek řeší doposud, vlastně desítky let?


Spousta otázek a málo odpovědí. Neexistuje analýza současného stavu, není elaborát zahrnující detailní popis budoucí činnosti MP, není vypracována podrobná kalkulace veškerých nákladů na městskou policii. Není žádná statistika. Je pouze narychlo spíchnutá vyhláška o zřízení MP. Máme též soupis některých nákladů na zřízení a provoz MP – jedná se o bratru dva miliony Kč! A to není jistě málo. Ještě máme ubezpečení, že to budou dělat dobře. Nic víc.
A to je na zřízení městské policie zatraceně málo.


Efektivním a zároveň hospodárným řešením je spolupráce se státní policií – Policií České republiky. Té zákon o Policii ČR č. 273/ Sb. ukládá podílet se na zajištění bezpečnosti města a obcí. Naše město má ještě oporu v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., který obcím umožňuje požadovat po Policii ČR spolu-práci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Proč tuto spolupráci dávno nevyužíváme? Proč to nechceme využít ani nyní? Proč nejdeme nabízenou cestou? Proč odmítáme zajištění bezpečnosti a pořádku od profesionálů? Proč máme platit extra ná-klady (a extra vysoké – cca 2.000.000,00 Kč ročně)? Vždyť všichni si platíme daně a tak i servis státní policie, která nám chce „POMÁHAT A CHRÁNIT“. To je skvělé, nebo ne?


Zlatohorečtí zastupitelé tuto cestu jednoznačně podporují a usilují o spolupráci s Policií ČR. Na minulém zastupitelstvu jsme prosadili přijmout usnesení, které nám umožňuje zahájit oficiální jednání s představiteli Policie ČR. A tak jsme jednali a oficiální žádost podali. Ředitel Územního odboru Příbram Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, pan plk. Mgr. René Peták nejenže žádost přijal a začal neprodleně řešit. Zároveň vyjádřil svůj zájem osobně se účastnit na způsobu zajištění zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí ve městě Novém Kníně a je připraven zúčastnit se konkrétních jednání na toto téma mezi představiteli našeho města a vedením Policie ČR v Dobříši.
Věříme, že většina zastupitelů se zřízením městské policie v našem městě nebude souhlasit. Věříme, že zvítězí zdravý rozum. Ušetříme tím tolik potřebné finance, které ani nevíme, kde se vezmou. My je chceme použít na daleko potřebnější akce – chodníky, cesty, hřišť, pomoc seniorům atd., atd. ... Je toho tolik, že peníze přebývat jistě nebudou, spíš ještě budou chybět.


Krásný Adventní čas a dobrou náladu Vám přeje Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN:

Ing. Radek Hrubý, Petra Moravcová, Martin Provazník, Ing. Petr Skýpala, Ing., Pavel Hnízdil, MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Ing. Štěpán Polák, Michal Rambousek, Jaroslav Záleský, Bc. Václav Krotil, DiS, Ing. Aneta Hrubá, Marek Zach, Josef Hrdinka, Zuzana Záleská.