Zlatohorecké pohledy č. 2 Podklady stále nejsou - Zpackané výběrové řízení - Zřízení městské policie
17/11/2018


Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé! Tak už i druhé zasedání nově zvoleného zastupitelstva našeho města je za námi. Proběhlo dne 8. listopadu 2018 na radnici města ve druhém patře za účasti 14 zastupitelů. Většina podkladů na jednání byla zastupitelům předána velmi, velmi pozdě, pouhé dva dny před jednáním. A to i přesto, že se projednávaly velice důležité body, které mají zásadním způsobem ovlivnit rozpočet města v budoucích letech. To vše hned na začátku nového volebního období.
V jednacím řádu zastupitelstva je výslovně uvedeno: „Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá … nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům.“


Otázka zní:
Jak mají zastupitelé komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření, když ani dva dny před jednáním zastupitelstva nemají potřebné podklady?
Odpověď zní:
Odpovědně rozhodnout není možné.


Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl návrh schválit vítěze výběrového řízení na realizaci akce Stavební úpravy ZŠ Nový Knín. Rozpočet akce cca 10.000.000,00. Kč, vybraný dodavatel ALSTAP s.r.o. (jediný v soutěži) nabízí dílo provést za cca 17.500.000,00 Kč. To je rozdíl několika miliónů a to je problém. Zlatohorci na způsob průběhu výběrového řízení a na konečnou cenu poukazovali již před volbami na mimořádném zastupitelstvu. Nyní navrhovatelé (rada města nebo starosta) formulovali a navrhovali v programu výsledek výběrového řízení schválit. A výsledek? Naprostý opak. Po dlouhé diskuzi, kterou vyvolali Zlatohorci, předkladatelé zcela změnili názor a otočili původní záměr - výsledek výběrového řízení NESCHVÁLIT. Výsledek hlasování? Všichni zastupitelé byli pro neschválení.
Děkujeme. Věříme, že opakované nové výběrové řízení zajistí transparentní podmínky a vítěze, který potřebnou akci na škole provede řádně a včas za přijatelné peníze.


Dalším zásadním bodem jednání bylo schválení záměru zřízení městské policie. Předpokládaný roční rozpočet cca 1.400.000,00 Kč. Dle propočtů to může být daleko více. I v tomto případě jsme museli rozhodovat bez podkladů. Dokument v rozsahu půl strany A4 se nedá nazvat podkladem, o kterém se má odpovědně hlasovat. Záměr musí obsahovat analýzu současného stavu, cílového stavu a způsob jak toho dosáhnout. Zastupitelům z Tradice a prosperity (TP) v koalici se zastupiteli z uskupení nezávislých kandidátů Novoknínska (NKN) tento podklad kupodivu vyhovoval. A to i přesto, že se jedná o milionové částky, které každý rok provoz „měšťáků“ z našeho rozpočtu odčerpá. Zlatohorci prosazují využití všech zákonných možností zajistit bezpečnost a pořádek ve spolupráci se státní policií. Zákon o obcích i zákon o Policii ČR to umožňuje.
Záměr zřídit městskou policii byl i přes naše námitky schválen. Zlatohorci se zdrželi – 5 hlasů, koalice (TP+NKN) hlasovala jednotně pro – 9 hlasů.


V tomto případě neděkujme. Je to drahé, neefektivní, nepřipravené. Stačí se podívat v okolí. Nikdo takové velikosti jako je Nový Knín městskou policii nemá.

Existují také zkušenosti odjinud: https://www.tisnoviny.cz/obsah/potrebujeme-mestskou-policii

 


Přesto, že do Vánoc a konce roku zbývá ještě několik týdnů, přejeme Vám všem hodně štěstí, zdraví, bohatého Ježíška a úspěšný nový rok 2019.


Hezký zbytek roku a dobrou náladu Vám přeje Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN:

Ing. Radek Hrubý, Petra Moravcová, Martin Provazník, Ing. Petr Skýpala, Ing., Pavel Hnízdil, MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Ing. Štěpán Polák, Michal Rambousek, Jaroslav Záleský, Bc. Václav Krotil, DiS, Ing. Aneta Hrubá, Marek Zach, Josef Hrdinka, Zuzana Záleská.