Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé!


Srdečně Vás zveme na druhé zasedání nově zvoleného zastupitelstva našeho města ve čtvrtek dne 8. 11. 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

Navržený program:


1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Volba ověřovatelů zápisu.
4. Volba třetího člena rady města. 
5. Schválení výběrového řízení na akci Stavební úpravy ZŠ Nový Knín.
6. Schválení záměru zřízení městské policie.
7. Schválení dodatků smlouvy s Dokas Dobříš.
8. Diskuse. 9. Závěr.


Bohužel, zastupitelé opět nedostali podklady pro jednání (mimo návrhů dodatků smluv s DOKASem Dobříš).
A to i přesto, že se budou projednávat velice důležité body, které významně ovlivní rozpočet města v budoucích letech.
Prvním z nich je schválení výběrového řízení na realizaci akce Stavební úpravy ZŠ Nový Knín. Po zastupitelích se bude pravděpodobně požadovat schválit vítěze výběrového řízení. Rozpočet akce je cca 10.000.000,00. Kč, podklady bohužel žádné.
Dalším zásadním bodem je schválení záměru zřízení městské policie. Předpokládaný roční rozpočet cca 1.400.000,00 Kč / ROČNĚ. Dle našich propočtů to může být daleko více. I v tomto případě mají zastupitelé rozhodovat bez podkladů. 
To vše hned na začátku nového volebního období. 
Přitom v jednacím řádu zastupitelstva je výslovně uvedeno:
Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá … nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva města jeho členům. 
NESPLNĚNO – porušení jednacího řádu.
Materiály pro jednání zastupitelstva města obsahují: 
název materiálu b) jeho obsah c) návrh usnesení, případně důvodovou zprávu.
NESPLNĚNO – porušení jednacího řádu.
Důvodová zpráva musí obsahovat: a) zhodnocení dosavadního stavu b) rozbor příčin nedostatků c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
NESPLNĚNO – porušení jednacího řádu.
Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
NESPLNĚNO – porušení jednacího řádu.
Otázka zní: Jak mají zastupitelé komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření, když ani dnes 6. 11. 2018, tj. dva dny před jednáním zastupitelstva, nemají potřebné podklady?
Odpověď: Rozhodnout není možné. 
🤥
Zveme Vás, abyste se na vlastní oči přesvědčili, jak to nakonec dopadne.

Hezký a slunečný týden a dobrou náladu Vám přeje 
Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN