Zlatohorecké pohledy č. 1 aneb „Liška v kurníku“ 

Vážení spoluobčané, sousedé, milí přátelé!

První zasedání nově zvoleného zastupitelstva našeho města je za námi. Již známe nového starostu, místostarostu, dva radní a předsedy kontrolního a finančního výboru. Víme také, jaké budou odměny zvolených zastupitelů, radních, předsedů a členů výborů a komisí, místostarosty, starosty. Vše výše uvedené bude dle slibu nových funkcionářů na webu města. Snad brzo.

Nově složené vedení města (dvěma koaličními stranami) hned na začátku funkčního období ukázalo, že se se zlatohoreckou opozicí kamarádit nebude. V průběhu zasedání došlo později také k volbám předsedů kontrolního a finančního výboru. Oba výbory se zabývají především kontrolou. Kontrolou plnění usnesení a financí. Ustáleným zvykem, který vydobyla a respektovala všechna minulá novoknínská zastupitelstva, bylo, že většina (koalice) dá oba výbory k dispozici opozici. Je to logické, praktické, fungující (skoro již tři desetiletí). Je to velkorysé. Je to prozíravé. Ne však pro vedení našeho města. Došlo k tomu, že pravidla a zásady slušnosti, která respektují všichni skuteční demokraté, byly během těžké hodinky novoknínské samosprávy bezprecedentně pošlapány. Kontrolní orgány města zaujali sami potenciální kontrolovaní. Radní budou kontrolovat sami sebe. Jak povedené!

Výstižný je i popis této situace od našeho kolegy: „Liška v kurníku“. Je to tak trefné, až mrazí. Spisovatel Ephraim Kishon je autorem stejnojmenné knihy. Román Liška v kurníku je trefnou satirou na demokracii. Dějištěm je zapadlá vesnice - Kmínovice. (!) Možná se autor spletl a myslel Knín-ovice. Budeme si ji muset přečíst, doporučujeme i ctěným čtenářům. Je to humor, takže legrace. Alespoň někde.

Z jedné strany – staronového starosty a jeho Tradice a prosperity (pro jednoduchost zkratka T+P) – se to dalo očekávat. Jeho veřejné vyjádření na adresu Zlatohorců (na zastupitelstvu před volbami), že „buďto půjdu do důchodu nebo uvidíte po volbách“ se začíná naplňovat. Z druhé strany, myšleno tím ze strany volebního uskupení nezávislých kandidátů Novoknínska (pro jednoduchost zkratka NKN), se to až zas tak nečekalo. Kde je ta slibovaná transparentnost? Otevřenost? Zodpovědnost? Změna stylu? Konstruktivní dialog? Snaha o domluvu? Nikde. Místo toho vyjel parní válec, který válcuje zájmy minimálně 1/3 občanů v Novém Kníně a okolí. V každé společnosti, která je zdravá, je menšina vyslyšena a respektována. Většina umožní, aby ji menšina mohla kontrolovat a kritizovat. Vyspělá většina totiž ví, že jí to pomůže. Na to si ale budeme muset počkat. Snad to nebude trvat 30 let.

 

Hezký listopad a dobrou náladu Vám přeje Sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN:

Ing. Radek Hrubý, Petra Moravcová, Martin Provazník, Ing. Petr Skýpala, Ing., Pavel Hnízdil, MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Ing. Štěpán Polák, Michal Rambousek, Jaroslav Záleský, Bc. Václav Krotil, DiS, Ing. Aneta Hrubá, Marek Zach, Josef Hrdinka, Zuzana Záleská.