Přátelé, přijďte volit, má to smysl.


Funkce starosty a složení zastupitelstva nejsou něčím, co by bylo dáno shůry. Vždy jsou výsledkem hlasování všech občanů, kteří se voleb účastní a kterým jsou zastupitelé svou prací povinováni. Nenechte za sebe rozhodnout někoho jiného. Přijďte volit sami za sebe. Vždyť všechny naše hlasy jsou stejně důležité.